Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar personen die als genieën worden beschouwd. Enkele van deze personen zijn bijvoorbeeld Albert Einstein en Leonardo da Vinci. Na vele gedrags- en denkpatronen te hebben bestudeerd van deze genieën is het duidelijk geworden dat deze personen iets overeen komen. Zij hebben geleerd om optimaal gebruik van het brein te maken en doen dit op een manier die tegenwoordig ‘whole brain thinking’ heet.

Zoals je waarschijnlijk wel weet bestaat het brein uit 2 verschillende helften, de hemisferen. De afgelopen tientallen jaren is er uitgebreid onderzoek gedaan naar het brein en er is gebleken dat bepaalde eigenschappen sterker voorkomen in 1 van de beide hersenhelften.

Hemisferen

Zo is het bijvoorbeeld bekend dat de linker hemisfeer sterk betrokken is bij logisch en analytisch denken, maar ook getallen, symbolen en verbale communicatie. De rechter hersenhelft is meer betrokken bij intuïtie, kleuren, creativiteit, dromen, verbeelding, muziek, spiritualiteit, etc.

Hersen hemisferenZoals je misschien zelf ook kunt zien leven wij tegenwoordig in een maatschappij waarin de linker hersenhelft domineert. Overal om ons heen zijn symbolen, getallen en letters te zien en op school wordt ons geleerd om logisch en analytisch na te denken. Door het gebruik van 1 hersenhelft gaat er een heleboel potentie van ons brein verloren. Er wordt door wetenschappers zelfs beweerd dat de gemiddelde mens slechts 10% van zijn maximale vermogen van zijn brein gebruikt.

Hersen potentie

Door ook onze rechterhersenhelft te stimuleren zal de potentie om te leren en te onthouden sterk vergroten en ben jij een stapje verder om het genie te worden wat je altijd al had willen zijn. Dit kun je doen door bijvoorbeeld tijdens het leren meer met kleuren te werken. Gebruik je creativiteit en je verbeelding.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij een persoon bent die een sterker ontwikkelde rechter hersenhelft heeft. Probeer je linker hersenhelft dan meer te stimuleren door analytisch te denken en meer met cijfers en getallen te werken.

Een techniek die gebruik maakt van ´whole brain thinking´ en dus de linker en rechter hersenhelft stimuleert is mindmappen. Met mindmappen gebruik je onder andere kleuren, logica en je creativiteit om dingen te onthouden. Op deze manier wordt het maximale vermogen uit je brein gehaald en je zult zien dat je studieresultaten sterk verbeteren.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu