Basis kennis over het brein

Het weegt ongeveer 1350 gram en je loopt er de hele dag mee rond. Ra ra wat is dat? Je BREIN! Maar wat weet je eigenlijk van over je brein? De belangrijkste delen van de hersenen zijn: de grote hersenen, de kleine hersenen, de hersenstam en neuronen.

Geef je brein wat input over zichzelf:


De grote hersenen

Het meest opvallende zijn de grote hersenen. Deze bestaan uit 2 hersenhelften, die elk nog eens kunnen onderverdeeld worden in kwabben. Deze vier kwabben zijn: de voorhoofdskwab, de pariëtele kwab, de achterhoofdskwab en de slaapkwab.

Elke hersenhelft zorgt voor één kant van ons lichaam, de rechtse hersenhelft bestuurt de linkerkant van het lichaam, en omgekeerd. Het oppervlakte van de hersenen bestaat uit groeven en plooien, waardoor de hersenen er geplooid uitzien. Als we een hersenhelft helemaal zouden uitplooien, zou het zo groot zijn als een extra-large pizza! Daarom is het brein vele malen over zichzelf geplooid om in de schedel te passen.

 

De kleine hersenen

De kleine hersenen liggen achter/onder de grote hersenen. De kleine hersenen werken als een zeer ingewikkelde computer, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van bewegingen en houding. Aanspanning en ontspanning van de spieren worden met elkaar geïntegreerd, zodat de bewegingen volkomen soepel verlopen. Daarnaast zijn ze betrokken bij het bewaren van het evenwicht, omdat ze uit het lichaam en uit de evenwichtsorgaantjes in het oor informatie over de houding ontvangen en kunnen verwerken.

 

De Hersenstam

Evolutionair gezien het oudste deel van de hersenen. De hersenstam bestaat grofweg uit de onderste helft van het brein en ligt aan de bovenzijde van het ruggenmerg. Tot de hersenstam behoren het verlengde merg, de pons en de middenhersenen. Soms worden ook de thalamus en de hypothalamus tot de hersenstam gerekend. De hersenstam vormt de verbinding tussen de grote hersenen, het ruggenmerg en de kleine hersenen. In dit gebied ontspringen ook de hersenzenuwen, verantwoordelijk voor de zintuiglijke waarneming van de huid en de gewrichten van de nek, het gezicht en het hoofd, en voor speciale zintuigen zoals horen, smaak en evenwicht. Tevens geven zij de opdrachten door aan de spieren van het aangezicht en de nek. Een belangrijke structuur in de hersenstam is de reticulaire formatie, die verspreid ligt in alle drie de delen van de hersenstam. Zij is verantwoordelijk voor de alertheid van het individu. De hersenstam heeft onder andere de volgende taken: het reguleren van de slaapwaakcyclus, het maken van reflexmatige en willekeurige oogbewegingen, het controleren van de pupilgrootte, het sturen van meer reflexmatige lichaamsbewegingen en – houdingen, het voelen van beweging en zwaartekracht, huilen, proeven, plassen, kauwen en slikken, vormen van speeksel, overgeven, reguleren van spijsvertering en hongergevoelens, ademhalen, sturen van de bloedsomloop en basale vormen van horen.

 

Neuronen

In je hersenen zitten zo’n 100 miljard zenuwcellen, oftewel neuronen. Neuronen hebben grotendeels dezelfde onderdelen als normale cellen, maar bepaalde chemische eigenschappen en een paar uitsteeksels geven hun de mogelijkheid om elektrische signalen over flinke afstanden door te geven, net als een elektriciteitsdraad doet. Die afstand kan enkele meters zijn, wat toch behoorlijk veel is voor zo’n klein celletje dat je niet eens kunt zien. Je vindt zenuwcellen overal in je lichaam. Natuurlijk vooral in je hersenen en je ruggenmerg, maar ook door de rest van je lijf, tot in alle uiteindes.